Strona Główna

Ustaw kod PIN dla transakcji kartą w Internecie - przypomnienie

Uprzejmie przypominamy, aby dokonać płatności kartą w Internecie ustaw kod PIN dla usługi 3D Secure. Zaloguj się do portalu KartoSFERA i przejdź do zakładki 3D Secure.

Od stycznia 2021 r. wersja 3D Secure została dostosowana tak, aby spełniać wymogi dotyczące silnego uwierzytelniania transakcji wynikającej z Dyrektywy PSD2. W Grupie BPS realizacja wymogu silnego uwierzytelniania polega na dodaniu, obok dziś funkcjonującego obowiązku podania jednorazowego kodu przesyłanego w formie SMS, drugiego obowiązkowego zabezpieczenia w postaci kodu PIN dedykowanego dla usługi 3D Secure.

Instrukcja nadania kodu PIN do transakcji internetowych w portalu KartoSFERA

Uwierzytelnienie transakcji przy użyciu dwuskładnikowej usługi 3DS