Skip to main content

Centralna Informacja o rachunkach bankowych

Jest to rozwiązanie umożliwiające dostęp do informacji o rachunkach osób zmarłych, „zapomnianych” rachunkach osób fizycznych oraz rachunkach osób wskazanych przez sąd, komornika, policję lub inne uprawnione organy.

Osoba posiadająca tytuł prawny do spadku po właścicielu rachunku albo poszukująca własnych rachunków, aby uzyskać kompleksową informację ze wszystkich banków i SKOK-ów, może złożyć jeden wniosek w dowolnym banku lub SKOK-u działającym w Polsce.

Centralna informacja dzIała w ramach systemu Ognivo, którego operatorem jest Krajowa Izba Rozliczeniowa.

Lista uczestników Centralnej Informacji

Więcej szczegółów