Skip to main content

Zmiana Regulaminu ROR

Szanowni Państwo,
w najbliższych miesiącach wprowadzimy nowe rozwiązania, aby zapewnić Państwu wygodne i bezpieczne korzystanie z usług naszego Banku.

Jakie zmiany wprowadzimy

  • od 1.06.2024 r. zmienimy Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych (Regulamin).

Czego dotyczą najważniejsze zmiany w Regulaminie

  • dodajemy zapisy o obowiązku weryfikacji od 1.06.2024 r. numeru PESEL w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL przy realizacji wypłaty gotówkowej powyżej określonego limitu. Dzięki temu wypełnimy ustawowy obowiązek spoczywający na Banku, a jednocześnie zwiększymy Państwa bezpieczeństwo,
  • wprowadzamy pełną listę powodów dotyczących wypowiadania umów rachunków, w związku z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
  • regulujemy możliwość wpłat gotówkowych przy użyciu karty debetowej w sieci wpłatomatów Planet / Cash. Będziecie mieli Państwo możliwość skorzystania z ponad 2,5 tys. wpłatomatów zlokalizowanych na terenie całej Polski, bez konieczności pojawienia się w placówce bankowej,
  • dodajemy zapisy dotyczące nowej karty debetowej z funkcjonalnością karty wielowalutowej. Udostępnimy ją w tym roku, o szczegółach będziemy informowali na naszej stronie internetowej,
  • usuwamy niektóre zapisy m.in. w związku z wycofaniem produktów i usług, których od jakiegoś czasu już nie świadczymy, tj. zapisy dotyczące czeków,
  • upraszczamy wzór na wyliczanie maksymalnej możliwej zmiany oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku o zmiennej stopie procentowej, zgodnie z rozwiązaniami występującymi na rynku.

        Regulamin otwierania i prowadzenia rachunkuów bankowych dla osób fizycznych