Transakcje internetowe niskokwotowe

Uprzejmie informujemy, że w przypadku transakcji internetowych wysokość limitów do jakich Bank może nie stosować silnego uwierzytelnienia 3D-Secure (transakcje niskokwotowe) wynosi:

  • pojedyncza transakcja internetowa 100 PLN,
  • suma transakcji internetowych 400 PLN,
  • liczba następujących po sobie transakcji internetowych 5.