Złoty Kredyt Konsumpcyjny

złoty środek na gorączkowe potrzeby

cel dowolny

kwota kredytu do 60% wartości domu lub mieszkania

Najważniejsze cechy i korzyści:

 • dowolny cel kredytu bez konieczności rozliczenia,
 • okres kredytowania do 15 lat,
 • karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy,
 • minimalna kwota kredytu 10.000 zł,
 • maksymalna kwota do 60% wartości nieruchomości mieszkalnej (dom, mieszkanie) stanowiącej zabezpieczenie kredytu,
 • niskie oprocentowanie zmienne (3M WIBOR + indywidualna marża),
 • możliwość wyboru rat równych lub malejących,
 • jeśli prowadzisz gospodarstwo rolne, możesz spłacać kredyt w ratach: miesięcznych, kwartalnych lub półrocznych,
 • wakacje kredytowe raz w roku w przypadku spłat miesięcznych,
 • brak opłat za wcześniejszą spłatę kredytu,
 • akceptujemy dochody z różnych źródeł,
 • o kredyt może ubiegać się maksymalnie 4 wnioskodawców.
 • możesz skorzystać z pakietu ubezpieczeń majątkowych i na życie, które zapewnią Ci bezpieczną spłatę kredytu,
 • możesz ustalić indywidualny termin spłaty np. do 25 dnia miesiąca,
 • dzięki stałemu zleceniu nie musisz pamiętać o spłacie raty, wystarczy że będziesz posiadać środki na rachunku, a my dokonamy spłaty.

Na czym polega indywidualna marża oprocentowania?

Wysokość marży oprocentowania Twojego kredytu zostaje skonfigurowana na podstawie:

 • relacji kwoty kredytu do wartości nieruchomości mieszkalnej (dom, mieszkanie) z zastrzeżeniem, że
 • w przypadku kiedy nieruchomość jest obciążona prawem dożywocia lub służebnością osobistą w dziale III księgi wieczystej, podwyższa się marżę o 0,5 p.p.

* W przypadku obciążona prawem dożywocia lub służebnością osobistą w dziale III księgi wieczystej, a bank przyjął taką nieruchomość jako przedmiot zabezpieczenia, podwyższa się marżę o 0,5 p.p.

W przypadku nieprzedstawienia zabezpieczenia przejściowego podwyższa się marżę o 1 p.p., ale tylko do dnia dokonania prawomocnego wpisu hipoteki na rzecz banku.

wygodny zawsze ubezpieczony

Współpracujemy z wiodącymi towarzystwami ubezpieczeniowymi, dzięki którym możesz zapewnić Sobie i Twoim najbliższym bezpieczną spłatę kredytu.

           

Roczna rzeczywista stopa oprocentowania (RRSO) na dzień 01.07.2021 r. wynosi 6,02% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 100.000,00 PLN (bez kredytowanych kosztów); okres kredytowania 168 miesięcy; oprocentowanie kredytu 4,99% w skali roku wyliczone, jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M 0,21%) i stałej marży banku 4,78 p.p,, obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki bank podwyższa marżę kredytu o 1 p.p.); równa rata miesięczna (annuitetowa) 167 rat po 828,56 PLN i ostatnia 168 rata 846,35 PLN; łączna liczba rat 168. Całkowity koszt kredytu 44434,87 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania 39215,87 PLN; prowizja za udzielenie kredytu 4% kwoty kredytu wynosząca 4000,00 PLN; opłata przygotowawcza 1% kwoty kredytu wynosząca 1000,00 PLN; podatek od czynności cywilno-prawnych 19,00 PLN; koszt ustanowienia hipoteki 200,00 PLN. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 144434,87 PLN. W całkowitym koszcie kredytu bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia nieruchomości spoza oferty banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, ponieważ nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a  tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

   Ogólne informacje dotyczące umowy Złotego kredytu konsumpcyjnego

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do naszych placówek.