Kredyt Mieszkaniowy Mój Dom

"nie ma jak u siebie"

prowizja za udzielenie od 1,5%

marża oprocentowania od 2,39 p.p.

 

Najważniejsze cechy i korzyści:

 • okres kredytowania do 25 lat (w przypadku zakupu działki budowlanej do 15 lat),
 • karencja w spłacie kapitału do 2 lat,
 • minimalna kwota 10.000 zł,
 • finansowanie do 80% wartości przedsięwzięcia (w przypadku zakupu działki budowlanej finansowanie kredytem do 60%),
 • niskie oprocentowanie zmienne (3M WIBOR + indywidualna marża),
 • rozliczenie kredytu w 40% na podstawie oświadczenia,
 • możliwość wyboru rat równych lub malejących,
 • jeśli prowadzisz gospodarstwo rolne, możesz spłacać kredyt w ratach: miesięcznych, kwartalnych lub półrocznych,
 • wakacje kredytowe raz w roku w przypadku spłat miesięcznych,
 • brak opłat za wcześniejszą spłatę kredytu,
 • akceptujemy dochody z różnych źródeł,
 • o kredyt może ubiegać się maksymalnie 4 wnioskodawców.
 • możesz skorzystać z pakietu ubezpieczeń majątkowych i na życie, które zapewnią Ci bezpieczną spłatę kredytu,
 • możesz ustalić indywidualny termin spłaty np. 25 dnia miesiąca,
 • dzięki stałemu zleceniu nie musisz pamiętać o spłacie raty, wystarczy że będziesz posiadać środki na rachunku, a my dokonamy spłaty.

Dodatkowe wyróżnienia naszego kredytu.

Razem z nami możesz również sfinansować przedsięwzięcie:

 • na działce o powierzchni powyżej 30 arów,
 • w przypadku obciążenia prawem dożywocia lub służebnością osobistą w dziale III księgi wieczystej.

Na czym polega indywidualna marża oprocentowania?

Wysokość marży oprocentowania Twojego kredytu zostaje skonfigurowana na podstawie:

 • relacji kwoty kredytu do wartości kredytowanej nieruchomości z zastrzeżeniem, że
 • w przypadku kiedy nieruchomość jest obciążona prawem dożywocia lub służebnością osobistą w dziale III księgi wieczystej, podwyższa się marżę o 0,5 p.p.

* W przypadku obciążenia prawem dożywocia lub służebnością osobistą w dziale III księgi wieczystej, a bank przyjął taką nieruchomość jako przedmiot zabezpieczenia, podwyższa się marżę o 0,5 p.p.

W przypadku nieprzedstawienia zabezpieczenia przejściowego, podwyższa się marżę o 1 p.p., ale tylko do dnia dokonania prawomocnego wpisu hipoteki na rzecz banku.

Nasze dodatkowe zalety:

 • jesteśmy na miejscu,
 • rozumiemy Twoje potrzeby,
 • umiemy iść na kompromis,
 • uważamy, że "nie ma sytuacji bez wyjścia".

 

wygodny zawsze ubezpieczony

Współpracujemy z wiodącymi towarzystwami ubezpieczeniowymi, dzięki którym możesz zapewnić Sobie i Twoim najbliższym bezpieczną spłatę kredytu.

             

Roczna rzeczywista stopa oprocentowania (RRSO) na dzień 01.07.2021 r. wynosi 3,29% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 130.000,00 PLN (wypłacona jednorazowo); okres kredytowania 216 miesięcy; wkład własny 20% wartości przedsięwzięcia; oprocentowanie kredytu 2,91% w skali roku wyliczone, jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna  WIBOR 3M 0,21%) i stałej marży banku w wysokości 2,7 p.p., obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki bank podwyższa marżę kredytu o 1 p.p.); równa rata miesięczna (annuitetowa) 215 rat po 774,03 PLN i ostatnia 216 rata 785,69 PLN; łączna liczba rat 216. Całkowity koszt kredytu 40671,14 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania 37202,14 PLN; prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu 2,50% kwoty udzielonego kredytu tj. 3250,00 PLN; koszt ustanowienia hipoteki 200,00 PLN; podatek od czynności cywilno-prawnych 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, ponieważ nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 170671,14 PLN.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a  tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

   Ogólne informacje dotyczące umowy kredytu hipotecznego Mój Dom

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do naszych placówek.