Hipoteczna linia kredytowa

Hipoteczna Linia Kredytowa nie odpuszcza okazji !!

Czy zdarzyło Ci się stracić okazję "zrobienia dużego interesu" z powodu
braku wystarczających środków finansowych, które były potrzebne "na już"?

z Hipoteczną Linią Kredytową już żadna okzja nie przejdzie Ci koło nosa

Na co można przeznaczyć Hipoteczną Linię Kredytową?

 • finansowanie bieżącej działalności rolniczej,
 • finansowanie majątku trwałego, w tym:
 • zakup lub modernizacja sprzętu,
 • zakup, budowa lub modernizacja obiektów,
 • refinansowanie nakładów poniesionych na cele inwestycyjne,
 • spłatę innych kredytów na powyższe cele.

... i to wszystko bez rozliczenia !!

Jak skorzystać z Hipotecznej Linii Kredytowej?

 • I ETAP:

Wyceniamy Twoją nieruchomość np.: dom, pomieszczenia komercyjne
i gospodarcze, grunty komercyjne i rolne itp.

 • II ETAP:

Na podstawie wyceny ustalana jest wysokość HLK tzn. max. 70% wartości nieruchomości.

 • III ETAP:

Stawiamy do Twojej dyspozycji środki finansowe w ramach HLK, które możesz wykorzystać w każdej chwili.

Dlaczego warto skorzystać z Hipotecznej Linii Kredytowej ?

 • 0 zł - opłata przygotowawcza,
 • 0% - prowizja za udzielenie kredytu,
 • 0% - opłata od kwoty kredytu uruchomionej przed uprawomocnieniem wpisu hipotecznego,
 • bardzo niskie oprocentowanie - WIBOR 3M + marża 5,8 p.p.,*
 • okres kredytowania - do 15 lat (w uzasadnionych przypadkach okres może zostać wydłużony do 20 lat),
 • maksymalna wysokość - do 70% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu,
 • zabezpieczenie - hipoteka na nieruchomości rolnej, komercyjnej lub osobistej,
 • bez rozliczenia.

* W przypadku nieprzedstawienia zabezpieczenia przejściowego podwyższa się marżę o 1 p.p. do miesiąca, w którym przedłożono w Banku odpis z księgi wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do naszych placówek.

Kursy walut

Kursy walut2019-01-23
1 EUR4.1583
1 USD3.6577
1 CHF3.6435
1 GBP4.7481
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 2,61
WIBOR 3M - średnia 2,69
WIBOR 3M 2,70
więcej