Mapa Serwisu

Level 1 Item O BANKU
Level 2 Item WŁADZE BANKU
Level 3 Item Rada Nadzorcza
Level 3 Item Zarząd
Level 2 Item Aktualności
Level 2 Item Ład korporacyjny
Level 2 Item Polityka wynagradzania
Level 2 Item Informacja
Level 2 Item EURO-FATCA
Level 2 Item RODO
Level 2 Item POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SŁOMNIKACH
Level 2 Item DANE FINANSOWE
Level 2 Item Planet Plus
Level 2 Item 500+
Level 1 Item Oferta
Level 2 Item Klienci indywidualni
Level 3 Item Rachunki
Level 4 Item Pakiet Młodzieżowy
Level 4 Item Pakiet Standardowy
Level 4 Item Pakiet Aktywny
Level 4 Item Rachunek a vista EUR USD
Level 4 Item Rachunek rodzinny
Level 4 Item Podstawowy Rachunek Płatniczy
Level 3 Item Kredyty
Level 4 Item Kredyty hipoteczne
Level 4 Item Kredyty gotówkowe
Level 3 Item Oszczędności
Level 4 Item Lokata standard
Level 4 Item Lokata Dostępna
Level 4 Item Lokata Dopłata
Level 4 Item Lokata Prestiż
Level 3 Item Karty
Level 4 Item Karta debetowa VISA EURO
Level 4 Item Karta płatnicza Visa Classic Debetowa
Level 4 Item Karta zbliżeniowa VISA payWave
Level 4 Item Naklejka zbliżeniowa Visa payWave
Level 4 Item Karta kredytowa
Level 4 Item Karta przedpłacona MasterCard
Level 3 Item Bankowość Elektroniczna
Level 4 Item system eBankNet
Level 4 Item system smsBankNet
Level 3 Item Inne usługi
Level 4 Item Rozliczenia Dewizowe
Level 2 Item Firmy
Level 3 Item Rachunki
Level 4 Item Firmowy Rachunek Bieżący
Level 4 Item Pakiet Wygodny
Level 4 Item Pakiet Komfortowy
Level 3 Item Finansowanie Inwestycji
Level 4 Item Hipoteczna Linia Kredytowa
Level 4 Item Kredyt Inwestycyjny
Level 3 Item Finansowanie bieżącej działalności
Level 4 Item Kredyt Rewolwingowy
Level 3 Item Karty
Level 4 Item Karta debetowa VISA Business EURO
Level 4 Item Karta Visa Business Debetowa
Level 4 Item Karty kredytowe
Level 3 Item Bankowość Elektroniczna
Level 4 Item system eBankNet
Level 4 Item system smsBankNet
Level 3 Item Inne usługi
Level 4 Item Rachunki masowe
Level 4 Item Rozliczenia Dewizowe
Level 2 Item Rolnicy
Level 3 Item Rachunki
Level 4 Item Rolniczy Rachunek Bieżący
Level 4 Item Pakiet Agro
Level 3 Item Finansowanie bieżącej działalności
Level 4 Item kredyt w rachunku bieżącym
Level 4 Item Kredyt Obrotowy Sezonowy
Level 4 Item Kredyt Rewolwingowy
Level 3 Item Finansowanie Inwestycji
Level 4 Item Kredyt Szybka inwestycja AGRO
Level 4 Item Kredyt Inwestycyjny
Level 4 Item Hipoteczna linia kredytowa
Level 3 Item Karty
Level 4 Item Karta debetowa VISA Business EURO
Level 4 Item Karta Visa Business Debetowa
Level 4 Item Karty kredytowe
Level 3 Item Bankowość Elektroniczna
Level 4 Item system eBankNet
Level 4 Item system smsBankNet
Level 3 Item Inne usługi
Level 4 Item Rozliczenia Dewizowe
Level 1 Item Placówki i bankomaty
Level 1 Item Partnerzy
Level 1 Item Nagrody i wyróżnienia
Level 1 Item Opłaty i prowizje
Level 1 Item Stawki Referencyjne
Level 1 Item Kursy Walut
Level 1 Item Oprocentowanie
Level 1 Item Kontakt
Level 1 Item Bankowość elektroniczna
Level 2 Item Aktywacja dostępu
Level 2 Item Funkcje systemu
Level 1 Item Kariera
Level 1 Item Mapa serwisu
Level 1 Item Polityka prywatności
Level 1 Item 500+
Level 1 Item OPŁATY I PROWIZJE
Level 1 Item Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Kursy walut

Kursy walut2018-12-13
1 EUR4.1588
1 USD3.6664
1 CHF3.6646
1 GBP4.6183
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 2,61
WIBOR 3M - średnia 2,69
WIBOR 3M 2,70
więcej